1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ContactManager
  4. Contacten beheren
  5. Informatie kenmerken van het bedrijf invoeren

Informatie kenmerken van het bedrijf invoeren

Aan de onderkant van de tab Details kunnen kenmerken worden toegevoegd aan het bedrijf.

De kenmerken Categorieën, Dossiertype en SBI-codes worden waar mogelijk automatisch ingevuld door ContactManager en kunnen handmatig worden aangevuld door de gebruiker. De overige labels kunnen handmatig ingevuld worden. Er zijn meerdere selecties mogelijk.

  • Klik aan de rechterkant van Branches op het blauwe woord Geen om een branche te selecteren waartoe het bedrijf behoort. Wanneer er al een branche is geselecteerd, zal deze in blauwe letters aan de rechterkant van Branches staan – deze is op dezelfde manier te openen. In het geopende kunnen één of meer vakjes geselecteerd worden voor de van toepassing zijnde branches.

  • Klik na het selecteren van één of meerdere vakjes op Opslaan.
  • Het blauwe woord Geen is nu vervangen door de gekozen branche.

Het aanvullen van de overige informatiekenmerken Interesses, Verwijzers en Werkzaamheden kan op eenzelfde manier worden uitgevoerd.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support