Contacten beheren

Een bedrijf toevoegen dat voorkomt bij de Kamer van Koophandel

In dit hoofdstuk leert u hoe u contactgegevens toevoegt en wijzigt in ContactManager. Toevoegen kan via de werkbalk, of door...

Uittreksel Kamer van Koophandel toevoegen aan een contact

De blauw gemarkeerde teksten in het venster Details zijn snelkoppelingen. Deze kunnen gebruikt worden om gegevens snel te wijzigen of...

Een bedrijf toevoegen dat niet voorkomt bij de Kamer van Koophandel

Wanneer een bedrijf niet voorkomt in de database van de Kamer van Koophandel, kunnen de adresgegevens op basis van de...

Een adres opzoeken via postcode en huisnummer

Als eerste gaat u het postadres toevoegen. Hierbij maakt u gebruik van online beschikbare gegevens gebaseerd op postcode en huisnummer....

Een adres handmatig invoeren

Wanneer de adresgegevens niet online beschikbaar zijn, kunt u ze handmatig invoeren. In het Details venster onder Postadres of Bezoekadres...

Contactgegevens van het bedrijf voltooien

In de sectie Contact Informatie bedrijf van de Details tab bevindt zich een tweede Bewerken knop. Klik op Bewerken om...

Informatie kenmerken van het bedrijf invoeren

Aan de onderkant van de tab Details kunnen kenmerken worden toegevoegd aan het bedrijf. De kenmerken Categorieën, Dossiertype en SBI-codes...

Een afdeling toevoegen aan een bedrijf

Wanneer een bedrijf meerdere afdelingen heeft, kunt u deze gegevens toevoegen aan ContactManager. Selecteer de tab _Alle kantoorrelaties. Open het...

Contactkaart van een dossier wijzigen

Wanneer een dossier per abuis aangemaakt wordt op een verkeerde contactkaart, dan kan het dossier later ‘omgehangen’ worden naar het...

Rechten aanpassen op een bestaand contact

De Eigenaar (de persoon die een contact heeft toegevoegd aan ContactManager, kan rechten aanpassen op contact niveau indien noodzakelijk.  Selecteer een...

Aanmaken van een nieuwe contactmap en uitdelen van machtigingen

Voor sommige projecten worden onderzoeken gedaan naar contacten. Men wil deze contacten wel vastleggen in ContactManager echter dienen deze afgeschermd te worden...

Contacten verbergen

Wanneer een relatie niet door andere kantoorgenoten gezien mag worden – de relatie bestaat in principe niet voor andere kantoorgenoten...

Het toevoegen van contacten aan een contactmap & synchroniseren met Outlook

Wanneer een contactmap is aangemaakt, kan de eigenaar hieraan bestaande contacten toevoegen. Dan wel door te kopiëren vanuit de map Alle...