Een afdeling toevoegen aan een bedrijf

Wanneer een bedrijf meerdere afdelingen heeft, kunt u deze gegevens toevoegen aan ContactManager.

  • Selecteer de tab _Alle kantoorrelaties.
  • Open het record van het bedrijf waar een afdeling aan toegevoegd moet worden.
  • Klik op de tab Afdelingen en selecteer in de werkbalk allereerst de knop Maak nieuw Praktijkgroep om de afdeling een eventuele Code en een Naam te geven.

  • Druk op Opslaan.
  • Om vervolgens van het aangemaakte record een Bedrijfsafdeling te maken, selecteert u de zojuist gemaakte afdeling en klik vervolgens op Maak nieuw Bedrijf afdeling.

  • Een nieuwe record van de bedrijfsafdeling wordt automatisch gegenereerd en zowel in de titel als in het detailvenster is zichtbaar dat de bedrijfsafdeling behoort tot het bedrijf waaronder deze is toegevoegd.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support