1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ContactManager
  4. Contacten beheren
  5. Contactgegevens van het bedrijf voltooien

Contactgegevens van het bedrijf voltooien

In de sectie Contact Informatie bedrijf van de Details tab bevindt zich een tweede Bewerken knop.

  • Klik op Bewerken om de contact informatie aan te vullen.
  • Telefoon-, fax- en mobiele nummers moeten ingevoerd worden met een landcode en een netnummer (voorbeeld: + 31 12 345 67 89). Wanneer deze syntax wordt gebruikt, worden nummers correct gesynchroniseerd met de smartphones of tablets van de gebruikers.

  • In het huidige venster kunnen ook extra contactgegevens worden opgenomen. Klik op Nieuw en kies het type van de toe te voegen gegevens.

  • Vanaf nu zal dit veld als extra veld worden toegevoegd aan de contactinformatie van het betreffende bedrijf.

  • Klik op Opslaan. Het venster sluit en u keert terug naar de details van het bedrijf.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support