Werken met Zoekmappen

Een zoekmap binnen ContactManager geeft de resultaten weer van een criterium dan wel een samenstelling van criteria waaraan voldaan moet worden. Op alle velden die zijn ingevuld op een contactkaart binnen ContactManager kan in principe worden gezocht. Op deze wijze kan eenvoudig een dwarsdoorsnijding door de gehele contactenkaartenbak gemaakt worden. 

Telkens wanneer op deze zoekmap wordt geklikt, wordt de zoekvraag uitgevoerd. Zo ontstaat een dynamische map (inhoud) die wordt gevuld op basis van ingevoerde kenmerken op de contactkaarten. 

 • Selecteer de map _Alle marketingactiviteiten om een nieuwe zoekmap aan te maken.
 • Geef een rechtermuisklik op deze map en selecteer de menu optie Nieuw en selecteer vervolgens de optie Zoekmap.

 • Geef de nieuw aan te maken zoekmap een naam, bijvoorbeeld “Medewerkers zonder emailadres” en klik op de knop Opslaan.
 • Klik op de knop Mappen vernieuwen aan de bovenkant van de lijst met mappen.

 • Selecteer vervolgens de zojuist nieuw aangemaakte zoekmap. Het volgende scherm wordt gepresenteerd:

 • Selecteer allereerst bij het veld Type vanuit de dropdown lijst de het juiste type contactkaart waarnaar de zoekopdracht moet zoeken.
  LET OP: Laat het veld bij Map leeg. Wanneer dit veld leeggelaten wordt zal de zoekvraag de map _Alle kantoorrelaties doorzoeken. Indien hier een map wordt  geselecteerd vanuit de dropdownlijst, dan zal alleen de betreffend map doorzocht worden en de resultaten getoond worden die aan de zoek criteria voldoen binnen de geselecteerde map.
 • Open de dropdownlijst Veld en selecteer vanuit de dropdownlijst het veld het relevante veld wat een criterium dient te bevatten voor de zoekopdracht, bijvoorbeeld E-mail adres.
  LET OP: Alleen velden die zijn aangeduid met een blauw icoon () kunnen worden geselecteerd.

 • Voer vervolgens in het veld Vergelijking in hoe het zoekcriterium zich dient te verhouden ten opzichte van het eerder aangegeven Type.

 • Het zoekcriteria scherm kan er vervolgens als volgt uitzien:

 • Klik op de knop Zoek en vervolgens op de knop Opslaan om de zoekmap op te slaan. Indien er contacten zijn die aan het ingevoerde criterium voldoen, dan worden zij in de lijst onder het Zoekcriteria scherm getoond.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support