Contactpictogrammen in ContactManager

Om toegang te krijgen tot de gegevens die al zijn opgeslagen in ContactManager, kunt u de mappen en records openen en kunt u schakelen tussen de geopende mappen en records. Bij het schakelen tussen mappen en records zullen deze enkel worden gesloten wanneer er op het kruisje aan de rechterkant van de folder of het record wordt geklikt.

In het rechterdeelvenster ziet u nu alle contacten (in de map __Alle kantoorrelaties) staan die reeds in ContactManager zijn verwerkt. De contacten zijn opgedeeld in zes types. Voor elk type contact is er een pictogram:

  • Bedrijf
  • Bedrijfsafdeling
  • Medewerker
  • Persoon (vrouw)
  • Persoon (man)
  • Persoon (onbekend geslacht)

Indien er een €-teken    bij één van de iconen staat afgebeeld, betekent dit dat het een contact betreft waarvoor bijvoorbeeld een dossier is aangemaakt. Het contact is dan van het type Algemeen veranderd naar het type Cliënt.

Indien er een oranje pijl    bij één van de iconen staat, betekent dit dat het een Partij op een dossier betreft, bijvoorbeeld de Advocaat Wederpartij.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support