Contactgegevens lezen

Contactpictogrammen in ContactManager

Om toegang te krijgen tot de gegevens die al zijn opgeslagen in ContactManager, kunt u de mappen en records openen...

Zoeken op naam

Om naar een contact te zoeken in de actieve map, gebruikt men het veld Zoek op naam, rechtsboven in de...

Records openen

Om de gegevens van een contact te lezen, kan het record geopend worden met een dubbelklik.

Werken met Zoekmappen

Een zoekmap binnen ContactManager geeft de resultaten weer van een criterium dan wel een samenstelling van criteria waaraan voldaan moet...

Exporteren van zoekresultaten naar Excel

Om met de zoekresultaten in een zoekmap aan de slag te kunnen in bijvoorbeeld Word, bijvoorbeeld voor het samenvoegen van...