Dubbele e-mails

Het E-mail reeds aanwezig venster

Wanneer een gebruiker probeert om een e-mail op te slaan in een locatie die al een duplicaat van de betreffende e-mail bevat, kan het zijn dat het E-mail reeds aanwezig venster verschijnt. Er zijn twee opties:

  • Kies voor Sla de e-mail op met een volgnummer om de e-mail alsnog op te slaan waarbij er een versie nummer wordt toegevoegd achter de bestandsnaam.
  • Kies Sla de e-mail niet op om het duplicaat niet in de bestemmingsmap op te slaan.

*Let op: wanneer bovenstaand scherm niet opent, zijn de instellingen waarschijnlijk zodanig aangepast dat dubbele e-mails per definitie niet worden opgeslagen. Om deze instellingen te wijzigen, zie 2.3.2 Configureren van voorkeuren voor dubbele e-mails. Zie onderstaande instellingen:

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support