Info en Logboek

De Info tab in het DMSforLegal instellingen venster voorziet systeembeheerders met de benodigde informatie om DMSforLegal uit te voeren, zoals de software versie en web service provider.

De Log tab in het DMSforLegal instellingen venster toon teen logbestand van alle inhoud die is toegevoegd, opgeslagen en verwijderd vanuit SharePoint.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support