Upload Content naar SharePoint

  1. Open de Windows File Explorer en selecteer een bestand
  2. Versleep het bestand naar het DMSforLegal

*Let op: wanneer het bestand wordt versleept naar het menu, zal er een melding komen om extra waarden aan het bestand mee te geven en de status zal veranderen in Processing tijdens de upload. Het bestand is dan te vinden in de Actieve uploads folder. Wanneer de upload niet kan worden voltooid, verandert de status naar Mislukt en het bestand is dan te vinden in de Mislukte uploads map. Outlook zal een poging doen om het bestand opnieuw te uploaden.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support