Wijzigingen aanbrengen in een adres

Gegevens in bestaande records kunnen achteraf gewijzigd of aangevuld worden indien dit nodig is.

Om wijzigingen aan te brengen in een adres van een bedrijf, opent u eerst het record.

  • Open de tab _Alle kantoorrelaties en dubbelklik op het aan te passen bedrijf.
  • Klik op Adressen en selecteer het huidige adres van het bedrijf.

  • Klik onderaan in de sectie Adres op de knop Bewerken. In het scherm dat opent, kunnen de huidige adresgegevens worden aangepast.

  • Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support