Toestemming nieuwsbrieven

(Geabonneerd) op Contactniveau

Het is mogelijk om op contact niveau aan te geven of iemand in aanmerking wil komen voor nieuwsbrieven. Dit veld is genaamd Geabonneerd

Door op de knop Bewerken te klikken kan er een waarde toegekend worden aan dit contact middels een keuzelijst. Er kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden:

  • Bevestiging nodig: Wanneer het contact wordt toegevoegd aan de aanmeldingenmap krijgt deze de waarde Niet geabonneerd
  • Bevestiging onderweg: Er is een bevestigingsemail onderweg, tot die tijd krijgt het contact de waarde Niet geabonneerd
  • Geabonneerd:  Het contact mag aangeschreven worden
  • Hard bounce: Deze waarde impliceert dat het email adres onjuist is. Een eerder gestuurde mailing aan dit adres is teruggekomen omdat de email onbestelbaar is vanwege het verkeerd email adres.
  • Onbekend: Niet geabonneerd
  • Overnemen: Niet geabonneerd, als het een contact, een contactpersoon/medewerker of bedrijfafdeling is dan wordt de status overgenomen van het gekoppelde bedrijf.
  • Uitgeschreven: Er is een bericht ontvangen dat het contact niet meer aangeschreven wil worden. Er zal eerst weer toestemming gevraagd moeten worden om dit contact aan te schrijven.

Aanmeldingenmappen

Bij het aanmaken van een nieuwe aanmeldingenmap is het mogelijk om aan te geven of binnen de aanmeldingenmap er een controle moet worden uitgevoerd, op contactniveau of er is aangegeven of dit contact mag worden aangeschreven.

De standaard waarde voor het veld Toestemming nieuwsbrief binnen de aanmeldingenmap is Overnemen (deze waarde kan binnen de aanmeldingenmap overruled worden). De waarde voor de status Niet geabonneerd is een berekende waarde (en wordt bewaard op de database). Dit veld vertegenwoordigt de standaard waarde voor nieuwe contacten die worden toegevoegd aan een aanmeldingenmap. Gebruik Geen indien er geen status noodzakelijk is of als men geen gebruik wil maken van de controle optie binnen de aanmeldingenmap.

Bedrijfskaart

Status Ja (Geabonneerd) betekent binnen de aanmeldingen map dat het bedrijf aangeschreven mag worden.

Medewerkerskaart

Een Medewerkerskaart krijgt standaard de status Overnemen. Dit betekent dat wanneer er op de bedrijfskaart staat aangegeven dat het bedrijf aangeschreven mag worden, status: Ja (Geabonneerd) dat deze status overerft wordt op elke medewerkerskaart van het betreffende bedrijf.

Deze opties kunnen indien gewenst aangepast worden in de Contact.config binnen de configuratie van ContactManager.

Status Overnemen (Inherited)

Voor de hiërarchie voor de status Overnemen geldt:

SubscriptionItem  (Aanmeldingen item, de snelkoppeling naar het contact in de aanmeldingenmap) -> Contact -> Company -> Parent Company

ContactManager gebruikt deze hiërarchie totdat er een uitzondering op de status Overnemen wordt aangetroffen.

ContactType

Wanneer het type contact wijzigt (het veld ContactType wordt wijzigt) in Client, dan kan de status voor nieuwsbrieven van het specifieke contact wijzigingen in Geabonneerd (indien dit zo is ingesteld in de configuratie bij het gekozen contacttype, zie hierboven)

Aanmeldingenmap

Contacten die op contactniveau de status Onbekend hebben en die worden toegevoegd aan een aanmeldingenmap waarvan de status voor het veld Toestemming Nieuwsbrieven NIET gelijk is aan Onbekend, krijgen automatisch de status Bevestiging nodig.

Was this article helpful?

Related Articles