Submappen

Mappen van een praktijkgroep, bevatten over het algemeen persoonlijke mappen van de leden van die praktijkgroep. Deze mappen zijn zichtbaar voor deze leden en hun assistenten of secretaresses. Om de submappen zichtbaar te maken, moet de map worden uitgeklapt.

Contacten in de submappen zijn gekopieerd uit de map __Alle kantoorrelaties. Het zijn geen echte kopieën, maar koppelingen naar de records in de map __Alle kantoorrelaties. Wanneer de gegevens van een contact in de map __Alle kantoorrelaties worden veranderd, worden de wijzigingen automatisch doorgestuurd naar het contact in de submappen. Dit geldt ook omgekeerd.

Wanneer een contact binnen de submap wordt geselecteerd, verschijnt de lijst met records die zich in deze map bevinden aan de rechterkant.

Verschillende mappen kunnen tegelijkertijd open staan, wat wordt weergegeven in de verschillende tabs boven het middelste venster.

Tabs kunnen worden gesloten door op het kruisje in de rechterhoek te drukken. Om alle tabs op één na te sluiten, klikt u met de rechtermuisknop op de tab die niet gesloten dient te worden en druk vervolgens op Andere tabs sluiten.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support