Overige mappen

In de map Abonnee status en deelname status wordt per Abonnee status (de status aangegeven bij Toestemming nieuwsbrieven) een zoekmap aangemaakt en vervolgens wordt er een onderverdeling gemaakt gebaseerd op de verschillende aanmeldstadia zoals besproken in Abonnee en deelname status.  In de map Deelname status wordt een vergelijkbare onderverdeling gemaakt als in bovenstaande situatie, op basis van de verschillende aanmeldstadia van contacten, maar dan zonder de Abonnee status daarin mee te nemen.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support