OCR (Optical Character Recognition)

Installatie

OCR kan worden geactiveerd en ingesteld via de DMSforLegal365 Settings.
Uitgebreide informatie over deze initialisatie is te vinden in de installatie handleiding.

OCR (Optical Character Recognition)

OCR zorgt ervoor dat tekst in een afbeelding als zodanig wordt herkend door middel van patroonherkenning. De (lees)tekens worden op deze manier omgezet in bewerkbare tekst.

De OCR app is op de achtergrond aanwezig en controleert of er PDF’s in het DMS staan waar nog geen OCR op heeft plaatsgevonden. Wanneer een dergelijk PDF bestand wordt aangetroffen, zal de OCR app de tekens in kaart brengen en een nieuwe versie opslaan in het DMS naast de bestaande PDF, waarbij de tekst is omgezet in bewerkbare tekst.

De OCR gescande versie van het document krijgt achter de bestandsnaam _ocr als toevoeging.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support