Naam wijzigen van dossiers

  1. Klik in het DMSforLegal menu rechts op het dossier dat een andere naam dient te krijgen.
  2. Selecteer Mapnaam wijzigen.

  3. Typ in het invoerveld een nieuwe naam en druk op Enter.

*Let op: het veranderen van een naam in het DMSforLegal menu verandert de naam op de SharePoint Server NIET mee. De nieuw meegegeven naam geldt enkel voor de individuele gebruiker.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support