Maak nieuwe verkoopkans

Hiermee kan aangegeven worden hoe groot de kans is dat uw product verkocht wordt en in welk stadium deze verkoopkans zich bevindt.

 • Zoek het contact waarvoor de verkoopkans moet worden aangemaakt in de map _Alle kantoorrelaties en open de tab Activiteiten.
 • Klik vervolgens in de werkbalk op Maak nieuw Verkoopkans.

 • Een nieuw scherm opent. Vul in het nieuw geopende scherm alle rode verplichte velden in, waaronder Omschrijving, Datum en Verantwoordelijke.

 • Kies bij Fase in welke fase van de verkoopkans u zich bevindt – hier zijn 7 opties om uit te kiezen.
 • Bij Dossiersoort(-en) kan worden gekozen welk tarief van toepassing is op deze verkoopkans en in welke categorie de verkoopkans valt.
 • Bij Start periode kan worden aangegeven wanneer de verwachte koop plaatsvindt.
 • Geef bij Waarde de geschatte opbrengsten van de verkoop aan.
 • Geef bij Waarschijnlijkheid in procenten aan hoe groot de kans geschat wordt dat de verkoop daadwerkelijk zal plaats vinden.
 • Herinnering werkt op eenzelfde manier als besproken in Maak een nieuwe activiteit.
 • Vervolgens kan in het tekstveld aanvullende informatie worden verstrekt die van belang is voor de verantwoordelijke en degene die de activiteit moet opvolgen.

 • Bij Betrokkenen kunnen extra personen worden geselecteerd die op de hoogte gehouden moeten worden van deze activiteit. Deze functie kan van belang zijn voor bijvoorbeeld administratief personeel voor het factureren van een activiteit.
 • Klik op Opslaan om de verkoopkans aan te maken.

 • Zodra er wijzigingen in bijvoorbeeld de Fase plaatsvinden kunt u de verkoopkans openen en de wijziging door voeren en dan opnieuw opslaan. Op deze manier blijft de informatie zo recent mogelijk.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support