Maak een nieuwe activiteit

Het is mogelijk om in ContactManager afspraken en verkoopkansen vast te leggen en hier opvolginstructies bij te maken.

Om een nieuwe activiteit aan te maken gaat u eerst naar de map van het bedrijf of de persoon waarvoor u een activiteit wilt maken.

 • Zoek het gewenste bedrijf in de map _Alle kantoorrelaties en open de tab Activiteiten.
 • Klik vervolgens in de werkbalk op Maak nieuw Activiteit.

 • Een nieuw scherm opent. Vul in het nieuw geopende scherm alle rode verplichte velden in, waaronder Omschrijving, Type, Datum en Verantwoordelijke.

 • Bij de tab Opvolgen door wordt de persoon aangegeven die deze activiteit moet opvolgen, met een bijbehorende datum in Opvolgdatum.
 • Kies één of meerdere opties bij herinnering: Afspraak, Email of Taak. Na het opslaan van de activiteit gebeurt het volgende:
  • Afspraak: De datum die is aangegeven als opvolgdatum komt in uw Outlookagenda te staan als afspraak.
  • Email: Een emailbericht wordt verstuurd over deze activiteit.
  • Taak: In uw takenlijst in Outlook wordt een taak aangemaakt met deze activiteit.
 • Vervolgens kan in het tekstveld aanvullende informatie worden verstrekt die van belang is voor de verantwoordelijke en degene die de activiteit moet opvolgen.

 • Bij Betrokkenen kunnen extra personen worden geselecteerd die op de hoogte gehouden moeten worden van deze activiteit. Deze functie kan van belang zijn voor bijvoorbeeld administratief personeel voor het factureren van een activiteit.
 • Klik op Opslaan om de activiteit aan te maken.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support