Kort overzicht en workflow

Om contacten zo gestroomlijnd mogelijk toe te voegen aan de Aanmeldingen map voor een evenement of nieuwsbrief, kunnen gebruikers de volgende stappen doorlopen:

  1. Gebruikers voegen contacten toe aan een vooraf gedefinieerde map.
  2. De verantwoordelijke verplaatst de contacten naar de specifieke Aanmeldingen map van het evenement of de nieuwsbrief.
  3. Statussen met betrekking tot Geabonneerd en Uitgeschreven worden aangepast om contacten in de juiste map te plaatsen. Contacten in de map Geabonneerd mogen vervolgens aangeschreven worden om uit te nodigen voor de nieuwsbrief of het evenement.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support