Interne contact informatie

Verdere Interne contact informatie kan worden toegevoegd aan een medewerker via Bewerken in de betreffende sectie halverwege de Details tab van de medewerker.

Informatie zoals Kamernummer en Secretaresse kunnen worden toegevoegd.

Klik vervolgens op Opslaan om de informatie aan de medewerker toe te voegen.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support