Een (voormalig) werkgever toevoegen

Gegevens van huidige en voormalige werkgevers kunnen worden toegevoegd aan het record van een natuurlijk persoon.

* Let op: Het is niet mogelijk om deze gegevens in het record van een medewerker toe te voegen, maar uitsluiten in het record van een natuurlijk persoon.

Om de gegevens van een voormalig werkgever toe te voegen aan het record van een natuurlijk persoon, neemt u de volgende stappen:

 • Open het record van de persoon in kwestie via de tab _Alle kantoorrelaties.
 • Klik in de werkbalk op de knop Voeg werkgever toe.

 • Het venster Maak nieuwe medewerker
 • Voer de Handelsnaam (1) in van de werkgever, druk op Zoeken (2) en selecteer een optie uit de lijst (3).

 • Druk op Volgende (4).
 • In het volgende scherm kunnen aanvullende gegevens worden toegevoegd, zoals Afdeling, Functie en Contactgegevens.

 • Klik op Volgende, selecteer de juiste map waartoe de persoon behoort en geef aan wie de contactpersoon is.
 • Klik op Voltooien om de persoon als werknemer aan deze werkgever te koppelen. Er is vanaf nu ook een medewerkersrecord toegevoegd aan ContactManager, welke geopend zal worden na het klikken op Voltooien.

Vervolgens kunnen de Datum indiensttreding en de Datum einde dienstverband ingevoerd worden bij de voormalige functie van een werknemer.

 • Klik op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek van het detailvenster van de medewerker.

 • In de invoervelden Datum indiensttreding en Datum einde dienstverband kunnen nu de juiste data worden geselecteerd. Om dit proces te versnellen, maakt u gebruik van de sneltoets Ctrl. Wanneer Ctrl wordt ingedrukt in combinatie met de pijltjestoetsen ↑↓ verandert u van jaartal. Wanneer Ctrl wordt ingedrukt in combinatie met de pijltjestoetsen ←→ verandert u van maand.

 • Klik op de knop Opslaan. In de naam van het medewerkersrecord zal nu zijn aangegeven dat de medewerker uit dienst is.

 • Daarnaast zal de medewerker in de tab Medewerkers van de werkgever rood zijn weergegeven, wat ook betekent dat de medewerker uit dienst is.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support