1. Home
 2. Knowledge Base
 3. DMSforLegal
 4. MatterCenter
 5. Een nieuw dossier aanmaken in MatterCenter

Een nieuw dossier aanmaken in MatterCenter

Om een nieuw dossier te maken, volgt u deze stappen:

 1. Klik op het hamburger menu naast de DMSforLegal titel.

 2. Klik op de knop Actions. Een nieuw scherm voor zowel cliënt- als dossiercreatie zal openen, zichtbaar in de opties Create new client en Create a new matter.

 3. Klik op Create a new matter en vul de vereiste gegevens in zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

  • Title: de naam van het nieuwe dossier
  • Client: de client waartoe het nieuwe dossier behoort
  • ResponsibleAttorney: naam of e-mailadres van de verantwoordelijke persoon voor dit dossier
  • BillingAttorney: naam of e-mailadres van de facturerende advocaat
  • PracticeArea: voeg een label toe aan het dossier om te categorizeren op basis van werkveld, zoals administratief, werkrecht, etc.
  • MatterStatus (not required): een indicator om aan te geven of het dossier actief of inactief is. Een dossier is standaard actief.
 1. Klik op Save. Het dossier is nu opgeslagen en een MatterCode wordt automatisch aangemaakt. Vanaf nu kunnen documenten en e-mails worden gearchiveerd in dit dossier.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support