Een natuurlijk persoon toevoegen

Het is ook mogelijkheid om een natuurlijk persoon toe te voegen aan ContactManager zonder een medewerker aan te maken.

* Let op: Een medewerker bestaat altijd uit maximaal één natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon kan meerdere werkgevers hebben en kan daarom voorkomen in de records van meerdere medewerkers.

 • Selecteer de map _Alle kantoorrelaties. U kunt ook een andere map selecteren, bijvoorbeeld Arbeidsrecht, wanneer u de nieuwe persoon ook aan deze map toe wilt voegen.
 • Klik op Nieuw en selecteer Persoon.

 • Typ een Achternaam en klik op Zoeken. Bij het toevoegen van een nieuw natuurlijk persoon, controleert ContactManager ook eerst of die persoon al bestaat in het systeem. In dit geval wilt u een nieuwe persoon toevoegen, dus klik vervolgens op Nieuw.

 • Het venster Maak nieuw Persoon opent zich. Vul vervolgens de verplichte rode velden aan en voer eventuele aanvullende informatie in, zoals de titulatuur of een persoonlijk e-mailadres.

 • Klik op de tekst in de tabs Postadres en Bezoekadres om een nieuw adres aan te maken en aan de persoonsgegevens toe te voegen.
 • Na het invullen van de Postcode en het Huisnummer zal ContactManager automatisch het adres aanvullen. Selecteer het juiste adres en klik op Opslaan.

 • Het adres is nu toegevoegd aan de record van de persoon.

 • Klik op Volgende.

 • Aangezien bij het maken van deze nieuwe persoon de map Arbeidsrecht was geselecteerd, zal er automatisch een snelkoppeling worden geplaatst naar het contact in deze map. Standaard wordt het record van de persoon aangemaakt in de map _Alle kantoorrelaties waarbij alle kantoorgenoten de informatie op de kaart kunnen lezen en/of wijzigen. Daarnaast kan door middel van het dropdown-menu aan de rechterkant worden aangegeven wie het interne contact van deze persoon is.
 • Bij de kop Machtigingen is ook te kiezen voor de optie Andere gebruikers kunnen alleen minimale informatie lezen, waardoor iedereen behalve de eigenaar van dit contact (degene die het contact aanmaakt) beperkte informatie kan lezen van dit contact.

 • Klik op Opslaan. Een record van de persoon is nu toegevoegd aan de juiste map en de standaard rechten zijn toegepast, afhankelijk van wat in bovenstaande scherm is geselecteerd.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support