Een locatie toevoegen

Om meerdere bedrijfslocaties aan een bedrijf toe te voegen, start u met het toevoegen van een adres om deze vervolgens aan de nieuwe locatie toe te voegen.

  • Open de tab _Alle kantoorrelaties en dubbelklik op het aan te passen bedrijf.
  • Klik op de tab Adressen en klik vervolgens in de werkbalk op de knop Nieuw en selecteer Adres (kies hier niet voor locatie, aangezien die pas wordt toegevoegd na het aanmaken van het adres).

  • Selecteer bij de tab Locatie de optie – Nieuw –. Dit zorgt ervoor dat het adres wordt toegevoegd aan een nieuwe locatie.

  • Kies het Land, de Postcode en het Huisnummer.
  • Klik op de knop Zoeken en ContactManager zal automatisch het bijbehorende adres aanvullen.
  • Klik op Opslaan. Het nieuwe adres zal onder een nieuwe Locatie worden weergegeven in de Adressen¬†tab.

  • Om vervolgens de naam van de toegevoegde locatie te wijzigen, kiest u onderin het venster in de Locatie tab voor de optie Bewerken.

  • In het venster dat opent kan de naam van de locatie worden gewijzigd. Ook is het mogelijk om hier bijvoorbeeld het Standaard postadres te wijzigen naar het adres van de andere bestaande locatie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een postbus.

  • Klik op Opslaan. De eigenschappen van de locatie zijn nu gewijzigd.

* Let op: Een andere optie om een locatie toe te voegen is door boven in de tab Adressen voor een Nieuwe locatie te kiezen. Om deze functie te benutten, moet de gebruiker van tevoren een nieuw adres hebben aangemaakt, om toe te voegen aan de locatie wanneer deze wordt aangemaakt.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support