Een ID toevoegen aan een cliëntenrecord

Soms is het nodig om het legitimatiebewijs van een persoon op te slaan. Een scan van bijvoorbeeld het paspoort of het rijbewijs, kan worden opgeslagen op het record van de betreffende persoon in ContactManager. Voor de volgende stappen is het van belang dat het legitimatiebewijs is ingescand en opgeslagen op de computer.

  • Open het record van de persoon waar een legitimatiebewijs aan toegevoegd moet worden.
  • Klik in het detailvenster op het blauwe woord Geen achter Legitimatiebewijs.

  • In het venster dat opent, kunnen de ID-gegevens worden ingevoerd.

  • Om het opgeslagen identiteitsbewijs toe te voegen, drukt u op de knop rechts naast ID Scan. De overige gegevens kunnen worden ingevuld aan de hand van de informatie op het identiteitsbewijs.

  • Opslaan. De wijzigingen zijn bijgewerkt in ContactManager. Het venster is gesloten.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support