Een adres handmatig invoeren

Wanneer de adresgegevens niet online beschikbaar zijn, kunt u ze handmatig invoeren.

  • In het Details venster onder Postadres of Bezoekadres klik op de tekst Klik om een adres toe te voegen.

  • In het venster Adres klik op de knop Handmatig.

  • In het venster Maak nieuw adres kunnen de adresgegevens ingevoerd worden. De rode veldnamen zijn verplicht.

  • Klik na het invoeren van de gegevens op de knop Opslaan. U keert terug naar het venster Maak nieuw bedrijf. Klik hier op Volgende.
  • Nieuwe contacten worden altijd toegevoegd aan de map __Alle kantoorrelaties. Wanneer een andere map in het onderstaande venster wordt geselecteerd, wordt er ook een kopie van het record in de gekozen map geplaatst. Daarnaast kan door middel van het dropdown-menu aan de rechterkant worden aangegeven van wie het toe te voegen contact is. Meerder interne contacten kunnen hier worden ingevoerd.

  • Klik op Voltooien om het contact op te slaan in ContactManager. Er kan ook worden gekozen om meteen een medewerker aan het bedrijf toe te voegen door te klikken op Voeg medewerker toe, wat verder is toegelicht in Een medewerker toevoegen aan een bedrijf.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support