Een Aanmeldingen map toevoegen

Om een aanmeldingen map toe te voegen voor een seminar, volgt u de volgende stappen:

 • Selecteer de map _Alle marketingactiviteiten.
 • Klik in de werkbalk op de knop Nieuw en selecteer Aanmeldingen map.

 • Het venster om een Aanmeldingen map aan te maken, biedt een aantal opties om de aanmeldingen te specificeren.

  • Naam: Geef een naam aan de aanmeldingenmap. De naam moet duidelijk zijn zodat alle gebruikers weten waartoe de map dient.
  • Eigenaar: Je kunt een eigenaar toewijzen aan een aanmeldingen map (hoeft niet). Dit veld wordt gebruikt voor toekomstige functionaliteit, wanneer er met een mailprogramma zoals Spotler, of MailChimp wordt gewerkt. Hardbounces t.g.v. foutieve emailadressen worden verstuurd naar de eigenaar van de map, zodat de eigenaar van de map actie kan ondernemen en het emailadres op de contactkaart kan herstellen.
  • Toestemming nieuwsbrief: De ‘Toestemming nieuwsbrief’ functionaliteit is een hulpmiddel bij het gebruik van aanmeldingen mappen.
  • Contactkaarten die op ‘overnemen’ / ‘bevestiging nodig’ staan, worden rood aangeduid zodra er een snelkoppeling in deze map naar een betreffende contactkaart is opgenomen. Er dient actie ondernomen te worden, ofwel er dient toestemming aan het contact gevraagd te worden om aangeschreven te worden. Wanneer deze op ‘geen’ / ‘onbekend’ staat, dan wordt de privacy wetgeving genegeerd worden kaarten niet ‘rood’ aangeduid. Deze functionaliteit wordt dan uitgezet.
  • Commentaar: Indien gewenst, kan er aanvullende informatie in dit veld worden toegevoegd.
  • Type: Keuze tussen brief/email/nieuwsbrief/seminar.
  • Maximaal aantal items: Maximum aantal contacten in deze map. Wanneer het maximum is bereikt, krijgt de gebruiker een melding.
  • Openingsdatum: Per wanneer er items in deze map worden geplaatst, oftewel, wanneer de aanmeldingstermijn opent.
   Sluitingsdatum:
   De sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn – de uiterste datum dat er items toegevoegd kunnen worden aan deze map.
  • E-mail adres vereist: Wanneer aangevinkt, moeten contacten die worden toegevoegd aan deze map een e-mail adres bevatten, anders meldt ContactManager dat het betreffende contact niet kan worden toegevoegd.
  • Gebruiker kan eigenaar toevoegen: De gebruiker kan zelf een eigenaar selecteren vanuit de drop-down lijst. Deze moet ook worden toegevoegd bij ‘voeg contacten toe uit groep’, wat verderop wordt beschreven.
  • Adres vereist: Wanneer aangevinkt, moeten contacten die worden toegevoegd aan deze map een adres bevatten, anders meldt ContactManager dat het betreffende contact niet kan worden toegevoegd.
  • Maak activiteiten: Wanneer aangevinkt wordt er een activiteit toegevoegd aan de contactkaart van de toegevoegde contacten.
  • Toon verwijzer: Keuze tussen Niet zichtbaar/verplicht/zichtbaar. Indien deze op verplicht wordt gesteld, zal – wanneer een contact aan een aanmeldingenmap wordt toegevoegd – aangegeven moeten worden via welke verwijzer dit contact aan de aanmeldingenmap is toegevoegd.
  • Voeg contacten toe uit groep: Het is mogelijk om een groep/personen voor te definiëren in een aanmeldingen map. Wanneer een contactkaart aan de aanmeldingen map wordt toegevoegd, kan uit deze lijst een contactpersoon geselecteerd worden namens wie de aanmelding moet worden toegevoegd/uitgenodigd.

 • De eigenaar van een contactkaart is zichtbaar in het veld Eigenaren wat te vinden is in het detailvenster dat zich opent door te klikken op een toegevoegd contact. Wanneer een contact door meerdere personen wordt toegevoegd aan de aanmeldingen map, is dat ook terug te zien in het veld Eigenaren.

 • Om contacten toe te voegen aan de aanmeldingen map, kan de gebruiker via de knop Nieuw en dan Persoon een contactkaart toevoegen.

 • Contacten kunnen ook worden toegevoegd vanuit de map _Alle kantoorrelaties door middel van kopiëren en plakken. Wanneer contacten op deze manier worden toegevoegd, is het direct zichtbaar wanneer er nog actie benodigd is. In de kolom status wordt zichtbaar dat er nog ‘Bevestiging nodig’ is alvorens deze contact aangeschreven mag worden/uitgenodigd kan worden.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support