De persoonsgegevens voltooien

Na het aanmaken van een nieuw natuurlijk persoon kunnen eventuele aanvullende gegevens worden toegevoegd door middel van de knoppen Bewerken in het detailvenster van de persoon.

  • Om de persoonsgegevens aan te passen klikt u op de knop Bewerken rechtsboven in het venster.
  • In het scherm dat opent zijn verschillende aanvullende persoonsgegevens aan te passen, zoals de Titulatuur, Aangepaste aanhef en het Contact type.

  • Klik op Opslaan om te wijzigingen door te voeren en terug te keren naar het overzicht.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support