De medewerkersgegevens voltooien

De rest van de contactgegevens (indien beschikbaar) kunnen toegevoegd worden met de drie Bewerken knoppen op de tab Details van het record van de medewerker. Om de gegevens van de medewerker te voltooien, gaat u door met de volgende stappen.

 • Klik op de knop Bewerken in de sectie Medewerker.

 • Het veld Locatie is automatisch ingevuld. Dit is overgenomen van het record van het bedrijf. Als een bedrijf meer dan één Locatie heeft, dient u nog de juiste locatie te selecteren voor deze medewerker. De velden Postadres en Bezoekadres worden eveneens overgenomen van het bedrijf.

 • In het veld Adresregel is het mogelijk om extra gegevens aan het adres toe te voegen, zoals een kamernummer of een persoonlijk postnummer welke alleen gelden voor deze medewerker.

 • De overige invoervelden hebben de volgende functie:
  • Contact type: Het type contact. Bijvoorbeeld cliënt, of wederpartij.
  • Functie: De functie van het contact. Bijvoorbeeld advocaat of administratief medewerker.
  • Datum indiensttreding: Sinds wanneer het contact werkzaam is bij het bedrijf.
  • Gebruik afdeling in adressering: Vink dit aan om de afdeling te vermelden in de adressering.
  • Gebruik functieomschrijving in adressering: Vink dit aan om de functieomschrijving te vermelden in de adressering.
  • Toestemming nieuwsbrieven: Geef aan of het contact nieuwsbrieven ontvangt. Dit wordt verder toegelicht in Toestemming nieuwsbrieven.
 • Klik op de knop Opslaan. De gegevens van de medewerker zijn nu aangevuld.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support