Contactkaarten zichtbaar/onzichtbaar maken

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om contactkaarten niet te tonen aan gebruikers. Denk aan dubbele kaarten. Men kan ervoor kiezen om deze kaarten ‘onzichtbaar’ te maken.

Het gaat om het vinkje Maak Inactief bij “Contact type”. Dit is aan te passen met de volgende stappen:

  1. Selecteer een contact in de map _Alle kantoorrelaties waarvan de status naar onzichtbaar veranderd moet worden.
  2. Selecteer Bewerken in het detailvenster van het contact.
  3. Verander vervolgens het Contact Type naar Niet zichtbaar (niet actief)

  4. Druk op Opslaan om de wijziging te accepteren.

Wanneer er nu gezocht wordt door middel van een zoekopdracht of middels de lijst _Alle kantoorrelaties naar de specifieke contactkaart, zal deze niet getoond worden. Administrators zullen de contactkaart in het grijs te zien krijgen.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support