Contacten uitschrijven

Voor een contact dat op geen enkele manier meer aangeschreven mag worden, kan dit op contactkaartniveau worden aangegeven.

  • Open de contactkaart van het betreffende contact en ga naar het detailvenster. Klik op de knop Bewerken en verander de Toestemming nieuwsbrieven naar Uitgeschreven.

  • Contacten die al bij voorbaat zijn uitgeschreven, zullen automatisch terechtkomen in de zoekmap Uitgeschreven met een bijbehorende status, waardoor het duidelijk is dat de betreffende contacten niet meer aangeschreven mogen worden.

*Let op: Wanneer een lijst van aanmeldingen wordt geëxporteerd, zal een Uitgeschreven contactkaart wél meegaan in de export maar er staat in haakjes achter het betreffende contact aangegeven zijn dat het een Uitgeschreven kaart betreft. Dit is ook zichtbaar in het detailvenster van het betreffende contact.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support