Abonnee

Onder de map “Abonnee” worden de geselecteerde contactkaarten die in de aanmeldingen map – in dit geval “2020 Communicatie Bijeenkomst”- staan, gesplitst naar status Geabonneerd en Uitgeschreven.

Vanuit de map Uitgeschreven kunnen diverse acties worden uitgevoerd. Wanneer er om een bevestiging is gevraagd en deze is ontvangen kan de status worden aangepast door en dubbel klik te geven op de contactregel en de status aan te passen en op Opslaan te klikken.

Ook kan vanuit de menu balk de gewenste status geselecteerd worden.

*Let op: wanneer contacten een status hebben die niet gelijk is aan Geabonneerd (of overnemen, wanneer dat resulteert in abonneren), zal het contact in de map Uitgeschreven staan. Dit geldt dus ook voor een status als Hard bounce.

Bij het aanpassen van de Toestemming nieuwsbrief status, zal de contactkaart verplaatsen naar de juiste zoekmap. Na verzending van een uitnodiging kan de status van contacten worden aangepast naar Uitgenodigd. Ook is het mogelijk om meerdere contacten door middel van het vinkje links voor de naam te selecteren om de status tegelijkertijd aan te passen.

Wanneer geen contacten zijn geselecteerd, krijgen alle contacten in deze zoekmap automatisch de nieuwe status.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support