Abonnee status

In de map Abonnee Status wordt in zoekmappen (in dit voorbeeld 7 stuks) een overzicht getoond van de verschillende statussen met betrekking tot Toestemming nieuwsbrieven die aan een contactkaart kunnen worden meegegeven binnen de aanmeldingenmap.

Een wijziging op de Toestemming nieuwsbrieven aan een contact in deze zoekfolder geldt alleen voor deze map en niet voor de overkoepelende contactkaart buiten de zoekmap om – deze status zal ongewijzigd blijven in het geval van een wijziging in de zoekmap.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support