1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ContactManager
  4. Marketing
  5. Aanmeldingen map bijwerken met nieuwe contacten

Aanmeldingen map bijwerken met nieuwe contacten

Wanneer een aanmeldingen map is aangemaakt kunnen kantoorgenoten nieuwe contacten toevoegen aan het evenement/nieuwsbrief waar de aanmeldingen map voor is aangemaakt. Contacten kunnen worden toegevoegd aan een nieuw aangemaakte map binnen Alle marketingactiviteiten, om vervolgens door degene met rechten – de Eigenaar – toegevoegd te worden aan de juiste zoekmappen om het proces van de contacten bij te houden.

De volgende stappen staan ook beschreven in Een Aanmeldingen map toevoegen:

  • Om nieuwe contacten toe te voegen aan de overkoepelende aanmeldingen map, kan de gebruiker via de knop Nieuw en dan Persoon een contactkaart toevoegen.

  • Contacten kunnen ook worden toegevoegd vanuit de map _Alle kantoorrelaties door middel van kopiëren en plakken. Wanneer contacten op deze manier worden toegevoegd, is het direct zichtbaar wanneer er nog actie benodigd is. In de kolom status wordt zichtbaar dat er nog ‘Bevestiging nodig’ is alvorens deze contact aangeschreven mag worden/uitgenodigd kan worden.

  • Wanneer contacten worden toegevoegd vanuit de daarvoor aangegeven map. In dit geval Gegadigden voor het event (aan te passen door de gebruiker en afhankelijk van de gebeurtenis), kunnen alle contacten worden geselecteerd, om ze vervolgens te kopiëren naar de juiste Marketing map, in dit geval 2020 Communicatie Bijeenkomst.

  • Dubbele contacten worden herkend en niet toegevoegd.

  • Vervolgens kan per contact worden bepaald in welke zoekmap deze terechtkomt door het wijzigen van de status. Om de Toestemming nieuwsbrief te wijzigen, dubbelklikt de gebruiker op het contact en kiest de juiste toestemming.

  • Wanneer een nieuw contact wordt aangemaakt in ContactManager heeft de gebruiker de mogelijkheid om dit contact meteen toe te voegen aan de juiste marketing map, door een vinkje te zetten in het laatste scherm tijdens het aanmaken, zoals besproken in Een medewerker toevoegen aan een bedrijf.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support