1. Home
  2. Knowledge Base
  3. DMSforLegal
  4. MatterCenter
  5. Aanmaken van een nieuwe cliënt in MatterCenter

Aanmaken van een nieuwe cliënt in MatterCenter

In MatterCenter kunnen gebruikers zowel dossiers als gebruikers aanmaken. Om een nieuwe client te maken, volgt u deze stappen:

  1. Klik op het hamburger menu naast de DMSforLegal titel.

  2. Klik op de knop Actions. Een nieuw scherm voor zowel cliënt- als dossiercreatie zal openen, zichtbaar in de opties Create new client en Create a new matter.

  3. Gebruikers kunnen eenvoudig een nieuwe client maken door een Title toe te voegen en/of een bestand toe te voegen waar aanvullende informatie over de client in staat, door middel van Attach File.

  4. Klik op Save. Een nieuwe cliënt is aangemaakt.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support