Zoeken

Dossiers zoeken

Zoeken op het hoogste niveau Selecteer _Mijn Dossiers in het DMSforLegal menu. Boven in de Outlook previewer is zichtbaar waar...

Document eigenschappen weergeven

Om de eigenschappen van een document of e-mail te tonen, selecteer het betreffende bestand, klik rechts en selecteer Document eigenschappen....