Matter Management

Abonneer op een dossier

Wanneer gebruikers zich abonneren op een dossier – of site gekoppeld aan het geabonneerde dossier – zal dit dossier zichtbaar...

Abonneren op gebruikers

Gebruikers kunnen zich abonneren op andere gebruikers. Wanneer een gebruiker is geabonneerd, zullen alle dossiers en sites die gekoppeld zijn...

Abonnementen op dossiers en gebruikers verwijderen

Verwijder abonnement op dossier Selecteer het dossier waarvan het abonnement verwijderd moet worden in het DMSforLegal menu en klik hier...

Naam wijzigen van dossiers

Klik in het DMSforLegal menu rechts op het dossier dat een andere naam dient te krijgen. Selecteer Mapnaam wijzigen. Typ...

Toevoegen van een categorie onder _Mijn Dossiers

Het is mogelijk om een persoonlijke onderverdeling aan te brengen onder _Mijn Dossiers. 1. Rechtermuisklik op _Mijn Dossiers 2. Selecteer...