Marketing

Marketing

In dit hoofdstuk bespreken we hoe ContactManager gebruikt kan worden om uitnodigingen voor seminars en andere marketingactiviteiten te maken en...

Een Aanmeldingen map toevoegen

Om een aanmeldingen map toe te voegen voor een seminar, volgt u de volgende stappen: Selecteer de map _Alle marketingactiviteiten....

Werken met Aanmeldingen mappen

Wanneer er een Aanmeldingen map is aangemaakt in ContactManager kunnen er door middel van een rechtermuisklik op de betreffende aanmeldingenmap...

Abonnee

Onder de map “Abonnee” worden de geselecteerde contactkaarten die in de aanmeldingen map – in dit geval “2020 Communicatie Bijeenkomst”-...

Abonnee en deelname status

In de map Abonnee en deelname status wordt een verdere splitsing gemaakt tussen de map Geabonneerd en Uitgeschreven. Binnen deze...

Abonnee status

In de map Abonnee Status wordt in zoekmappen (in dit voorbeeld 7 stuks) een overzicht getoond van de verschillende statussen...

Overige mappen

In de map Abonnee status en deelname status wordt per Abonnee status (de status aangegeven bij Toestemming nieuwsbrieven) een zoekmap...

Aanmeldingen map bijwerken met nieuwe contacten

Wanneer een aanmeldingen map is aangemaakt kunnen kantoorgenoten nieuwe contacten toevoegen aan het evenement/nieuwsbrief waar de aanmeldingen map voor is...

Een rapport van een Aanmeldingen map maken

Rechtsklik een Aanmeldingen map en kies voor de optie Rapport. Een Excel bestand wordt geopend met verschillende werkbladen met verschillende...

Contacten uitschrijven

Voor een contact dat op geen enkele manier meer aangeschreven mag worden, kan dit op contactkaartniveau worden aangegeven. Open de...

Kort overzicht en workflow

Om contacten zo gestroomlijnd mogelijk toe te voegen aan de Aanmeldingen map voor een evenement of nieuwsbrief, kunnen gebruikers de...