1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ContactManager
  4. Inleiding tot ContactManager

Inleiding tot ContactManager

Het programma ContactManager starten

ContactManager is een web-based-applicatie. Om het programma te starten, start u eerst een webbrowser. Klik in de adresbalk, typ: http://cm…...

De inleiding van ContactManager leren kennen

Om te beginnen gaat u de interface van ContactManager leren kennen. Er zijn vier belangrijke deelvensters in de ContactManager venster:...

Mappen

De contacten in ContactManager zijn opgeslagen en georganiseerd in mappen. De hoofdmap heet __Alle kantoorrelaties. Alle contacten (klanten, tegenpartijen, deurwaarders,...

Submappen

Mappen van een praktijkgroep, bevatten over het algemeen persoonlijke mappen van de leden van die praktijkgroep. Deze mappen zijn zichtbaar...

Recent gebruikt

Onder aan de lijst van mappen bevindt zich de tab Recent gebruikt. Deze tab laat een lijst zien van recent...

Zoeken

De zoekfunctie kan worden gebruikt om in alle mappen te zoeken naar items die zijn opgeslagen in ContactManager. Criteria binnen...