Bedrijfsgegevens wijzigen

Wijzigingen aanbrengen in een adres

Gegevens in bestaande records kunnen achteraf gewijzigd of aangevuld worden indien dit nodig is. Om wijzigingen aan te brengen in...

Een locatie toevoegen

Om meerdere bedrijfslocaties aan een bedrijf toe te voegen, start u met het toevoegen van een adres om deze vervolgens...

Een verhuisbericht verwerken

U kunt een adreswijziging/verhuisbericht dat in de toekomst moet gaan plaatsvinden alvast verwerken in ContactManager zodat deze wijziging op de...